Representatives Name - Mushir Z Shaikh
Media Type - Print

Address

3269/1, MOMNAWAD, MANGAL PAREKH STREET, SHAHPUR, AHMEDABAD

Ahmedabad - 380001

Email

MUSHIRBOMBAY@GMAIL.COM

Mobile

9825260960

Publications

THE BOMBAY SAMACHAR PVT. LTD. ( MUMBAI )
RAJ EXPRESS - HINDI DAILY ( MP )
PRATAHKAL - HINDI DAILY ( RAJASHTHAN + MUMBAI )
NARI SHOBHA MAGAZINE ( DELHI ) - NAI SADI PRAKASHAN