Representatives Name - Harishsinh Chauhan
Media Type - Print, Radio

Address

3rd Floor, Satyam complex, opp.: Atlanta Tower, Gulbai tekra, Ahmedabad-15.

Ahmedabad - 380015

Email

harishsinh_chauhan@yahoo.co.in

Mobile

9825096580

Publications

Dainik Bhaskar - Jabalpur Nagpur Group, Naya Padkar - Anand, Ajit Daily - Jalandhar , Chandigarh. Sanchar - Solapur, Agniban - MP, Prabhat Kiran - MP, Kashmir Observer - Srinagar, North Liner - Jammu, Gandoot - Tripura, Daily Desher Katha - Tripura, GanaShakti - Kolkata
1.Radio Gupshup - North East, 2. Radio Orange ( Chaattisghar, Maharastra ), 3. Radio Chadka -Gwalior, 4. Radio Rangila -Bilashpur, 5. Radio Alighar -Alighar
T V - News Time Assam