Birthday Listing of Members & Family

Members

JASMIN KIRITBHAI PATEL
HETAL PUBLICITY
hetalpub@rediffmail.com
9898000061
01/12/1981
Pranay Bharatkumar Shah
KHUSHI ADVERTISING IDEAS PVT LTD
pranay@khushiadvertising.com
9825048884
17/12/1973
Pradip Surajlal Mehta
VRUSHTI COMMUNICATION
psmehta2004@gmail.com
9825061160
18/12/1962
PRASHANT PRATAPRAI NARECHANIA
VARDHMAN ADVERTISING
prashant@vardhmanads.in
9824024990
21/12/1970

Member - Spouse

Spouse: BINA PRASHANT NARECHANIA
VARDHMAN ADVERTISING
prashant@vardhmanads.in
9824024990
29/11/1974
Spouse: SIMKEE PINAL SHAH PINAL SHAH
SHARP MEDIA SERVICES
newgen_comm@yahoo.com
9825317303
14/12/1973
Spouse: Hiral C Shah Chintan Shah
AJIT ADS
het@hetgraphics.com
9924200017
15/12/1981
Spouse: Priti jayesh shah
NILESH ENTERPRISE
shah.jayesh1967@yahoo.in
9825160631
21/12/1970
Spouse: Rita Rajesh Shah Rajesh Shah
SHREE CAPITAL ADVERTISING

9824351506
21/12/1962

Member - Child

Child: Yashvi Gandhi
P. GAUTAM & CO.
info@pgautam.in
9824044401
26/11/2000
Child: Darshi Bhadresh Gandhi
SIDDHARTH COMMUNICATIONS
bpg2008sc@gmail.com
09824008982
05/12/1992
Child: Vihaan Kunalbhai Khatri
KUNAL ADVERTISING
kunalads@gmail.com
9825049744
17/12/2013
Child: Aum Gandhi
P. GAUTAM & CO.
info@pgautam.in
9824044401
19/12/2005
Child: Astha Desai
ASTHA MARKETING
asthamarketing99@yahoo.com
9924280787
20/12/1999